خردسالان1خردسالان KCT

امروزه آموزش زبانهاي خارجي به کودکان از طريق نظام آموزش وپرورش و موسسات خصوصي آموزش زبان صورت مي گيرد.لذا به منظور بهبود استانداردهاي ملي در استفاده از زبان هاي خارجي ، تلاش مراکز آموزشي در راستاي کاهش سن آموزش زبان در کودکان مي باشد و همچنين والدين نيز علاقه مندند که کودکان از سنين 4 يا 5 سالگي به يادگيري زبان بپردازند.
در واقع متون درسي موجود در مدارس و روش هاي تدريس کنوني پاسخگوي نيازهاي کودکان و همچنين انتظارات خانواده ها و والدين نمي باشد. زيرا پياده سازي آموزش زبان و الگوهاي يادگيري و ترفندهاي ايجاد انگيزه در کودکان و نوجوانان تا کنون به عنوان محور اصلي آموزش در نظر گرفته نشده است . لذا فراهم سازي سيلابس آموزشي که بتواند نيازهاي يادگيري و انگيزشي در کودکان را برآورده سازد، ضروري مي باشد. سيلابس آموزشي ارائه شده از طرف موسسه آموزشي کيش اير با رويکرد استفاده از زبان براي برقراري ارتباط با ديگران ، تحليل مهارت هاي زبان آموزي در کودکان، مهارت هاي فرار زباني و تقويت توانايي Discourse ، تقويت مهارت هاي فراشناختي، مفهوم يابي ،ارتباط يابي بين واژگان و مفاهيم ، رويکرد فراگير محوري، استراتژي هاي زبان آموزي در کودکان، يادگيري از طريق بازي ، سرگرمي و يادگيري از طريق داستان و سناريو توانسته است کمبودها و نواقص موجود را جبران نمايد و گامي موثر در جهت فراگيري سريع زبان دوم در کودکان و نوجوانان بردارد. کودکان زير 7 سال مي توانند در دوره هاي KCT به فراگيري زبان انگليسي بپردازند و کودکان بالاي 7 سال و نوجوان به ترتيب در دوره هاي KCT Plusو  KSC قرار مي گيرند. در نهايت کودکان اشتياق و کنجکاوي در کشف دنياي اطراف خود را در يادگيري زبان دوم نيز پرورش مي دهند لذا تمام افرادي که در جهت رشد پرورش فکري کودکان و نوجوانان مشغول به کار هستند مي بايست به اين امر مهم واقف باشند.

 

سيستم آموزشي KCT PLUS ويژه زبان آموزان دوره ابتدايي با همکاري موسسه فرهنگي هنري کيش اير تدوين گرديده که در تمامي شعب کيش اير کل کشور به طور هم زمان و يک پارچه اجرا مي گردد.سيستم فوق نه تنها عملکرد و بازتاب خوبي را در مشهد بلکه در ديگر شهرهاي کشور نيز داشته است.اين سيستم آموزشي شامل 20 ترم از KCT PLUS 1 تا KCT PLUS 20 مي باشد.

 

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 05138433116