آلمانی


آموزش زبان آلماني در موسسه کيش اير بصورت دوره هاي عادي يعني دو جلسه درهفته که هر جلسه شامل 2 ساعت، ویا 3 جلسه 90 دقیقه ای در هفته مي باشد.
کتاب آموزشي Menschen ميباشد . این سری کتاب شامل سطوح A1 و A2 می باشد که هر سطح در دوجلد و هرجلد در دوترم (جهت چهار ترم) کلا هشت ترم تدریس میگردد. و نيز جلدهاي B1 جهت چهار ترم و  B2 جهت شش ترم ميباشد .
کتاب منشن جديدترين کتاب آموزشي بوده و بيشتر جهت محاوره پيش بيني شده است .

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 05138433116