FCE


FCE

FCE به انگلیسی مخفف (First Certificate in English)اولین مدرک زبان انگلیسی می باشد. در جدول  CEFR  (مرجع مشترک اروپا) آزمون FCE پس از آزمون PET و قبل از آزمون CAE قرار گرفته است.این آزمون، دانش زبانی زبان آموزان را  در سطح فرا میانی (upper intermediate) مورد ارزیابی قرار می دهد.

 آزمون FCE برای تایید توانایی زبان آموزان در انجام گفتگو و نگارش و نیز مهارتهای شنیداری، درک مطلب به زبان انگلیسی در سطح B2 می باشد. شرکت در این امتحان به افرادی توصیه می شود که قصد ادامه ی تحصیل و یا پیداکردن فرصت شغلی بهتر در کشورهای انگلیسی زبان را داشته باشند.

آزمون فوق شامل چهار بخش می باشد که عبارتند از مهارت شنیداری، درک مطلب و کاربرد زبان، نگارش و مکالمه که در این بخش به توضیح آنها خواهیم پرداخت.

1-  مهارت شنیداری :

این قسمت شامل سی  سوال بوده و زمان آن چهل دقیقه می باشد.

2- درک مطلب و کاربرد زبان :

این قسمت شامل پنجاه و دو سوال در هفت قسمت مجزا می باشد که مدت پاسخگویی به آنها یک ساعت و پانزده دقیقه می باشد.

3- نگارش :

در این بخش باید در مدت زمان یک ساعت و بیست  دقیقه دو  مقاله با دو موضوع متفاوت نوشته شود.

4- مکالمه :

این قسمت با حضور دو ممتحن و دو متقاضی دریافت مدرک FCE برگزار می شود که شامل چهار قسمت می باشد و مجموعاً چهارده دقیقه برای هر متقاضی به طول می انجامد.

این آزمون به دو صورت کامپیوتری  (computer based) و کاغذی (paper based) هر ماه یک بار توسط دانشگاه کمبریج انگلستان برگزار می شود و در صورت موفقیت در آزمون، مدرکی از سوی این دانشگاه به زبان آموزان اهدا می گردد که تاریخ انقضا ندارد. این مدرک چهار تا شش هفته بعد از آزمون به صورت آنلاین قابل مشاهده بوده و پس از هفت تا نه هفته اصل مدرک به دست متقاضیان خواهد رسید.

لازم به ذکر است به استثنای بخش درک مطلب و کاربرد زبان که چهل درصد نمره را تشکیل می دهد، سایر قسمت ها بیست درصد نمره را تشکیل داده و در نهایت درجه ای بین A تا E به متقاضی اعطا می گردد و شرط دریافت مدرک، اخذ حداقل درجه C می باشد.

 

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 05138433116