کتاب ها


                         

          وجود دوره های طولانی مدت زبان انگلیسی که با وجود سطح بندی های مختلف گاهاً 3 تا 4 سال برای رسیدن به سطح پیشرفته زمان می برد و پس از گذشت مدتی حالت فرسایشی پیدا میکند، ازین رو کارشناسان علمی موسسه آموزشی کیش ایر را بر آن داشت تا با بررسی منابع جدید آموزش زبان، بهترین و جدیدترین کتاب آموزش زبان انگلیسی را به عنوان منبع اصلی دوره های مکالمه فشرده زبان انگلیسی انتخاب کنند.

بر اساس کتاب های American English File  آموزش زبان به صورت Interactive و Communicative  در دستور کار قرار گرفته است.

دانش پذیران در این دوره در مهارت های Speaking و Listening تا حد قابل توجهی تقویت می شوند و مهارت های Writing و Reading در سطح Workbook آموزش داده می شود. این دوره جهت دانشپذیرانی پیشنهاد می گردد که زبان انگلیسی را جهت انجام کارهای روزمره نیاز دارند.

این دوره فشرده سریعترین متد آموزش زبان انگلیسی می باشد که سطح زبان دانش پذیر طی مدت 9 سطح آموزشی از Elementary به Advanced ارتقا پیدا می کند.
دانش پذیران در این دوره با کمترین میزان آموزش گرامر به سطح قابل قبولی از Speaking می رسند.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 05138433116