دوره هاي انگليسي تجاری


دوره هاي انگليسي

با توجه به نياز بشر براي برقراري ارتباط با ديگر كشور ها براي تجارت و با درنظر گرفتن اينكه زبان تجاري بين المللي انگليسي مي باشد و در عين حال با در نظر گرفتن نكات و اصطلاحات بكار رفته در اين نوع ارتباطات كه تا حدي آن را با زبان محاوره اي عادي متفاوت ساخته ?در اين مركز دوره هاي مخصوص مكالمات و نامه نگاري تجاري برگزار مي شود . دانشجويان بنا بر نياز پس از گذراندن دوره KAC3 مي توانند وارد دوره هاي انگليسي تجاري شوند. دوره هاي انگليسي تجاري شامل 10 ترم مي باشد كه دانشجويان علاقمند به دريافت مدرك معتبر دوره هاي انگليسي تجاري ?مي توانند در امتحان رسمي BEC شركت كنند و مدرك رسمي اخذ نمايند.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 05138433116