اساتید برتر سال 98

ترم اول

اشکان فخرکندری

ترم دوم

بهنوش برسی پور

ترم سوم

فریده قنادمقدم

ترم چهارم

سمانه اشرافی

ترم پنجم

محسن حیرانی

ترم ششم

محمدرضا خزایی