فرانسه


متد تدريس زبان فرانسه در موسسه کيش اير کتاب Edito مي باشد . اين کتاب شامل 4 جلد است که هر جلد در شش ترم تدريس مي گردد . برنامه ريزي و تدوين کتاب به گونه اي است که دانشجو در دو ترم ، همزمان مهارتهاي گوناگون زباني را فرا مي گيرد . هر درس حاوي بخشهاي درک مطلب شفاهي و کتبي ، گرامر ، واژه شناسي ، آواشناسي و نگارش مي باشد. و در پايان هر درس بخشي جهت آشنايي زبان آموز با فرهنگ و تمدن و جغرافياي کشور فرانسه گنجانده شده . با اتمام کتاب اول زبان آموز به سطح A2 جهت شرکت در آزمونهاي بين المللي مي رسد .
 

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 05138433116